ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του προγράμματος «Local Partnerships for Greener Cities and Regions - GREEN PARTNERSHIPS»

 Θέση: 
 Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, προώθησης ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων, ανάπτυξης τοπικών επιχειρηματικών συνεργασιών


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 30/04/2015