ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 30/04/2015
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ:


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ NILES 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ MIA ΘΕΣH ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚOY ΕΡΕΥΝΗΤH ΣΤΟ ΕΡΓΟ PHOTOPEPMAT