ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ», ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συντονιστής) σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει το καινοτόμο και πρωτοποριακό Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ συνδυάζοντας βασικά στοιχεία της Διοίκησης του Αθλητισμού (Sports Management) και του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού των Αθλητικών Οργανισμών (Business Planning for Sports Organizations), με τις αρχές της Διοργάνωσης Μεγάλων Αθλητικών Γεγονότων (Organizing Mega Sport Events) με στόχο την στρατηγική ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού και της Περιφέρειας


Οι δύο πρώτοι κύκλοι δωρεάν επιμόρφωσης 50 συμμετεχόντων αποφοίτων ΑΕΙ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Επιμόρφωσης με τίτλο:  
«Π.Ε.Γ.Α.-Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Μεγάλων Γεγονότων», ξεκινούν τον Μάιο και τον Ιούνιο, αντίστοιχα του Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και υλοποιούνται για πρώτη φορά στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη
Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διάρκειας 150 ωρών, χορηγεί Πιστοποιητικό Επιτυχούς Συμμετοχής ισοδύναμο με δεκαοκτώ πιστωτικές μονάδες (18 ECTS). Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του πιστοποιητικού είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης και η επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών και των γραπτών εξετάσεων.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το εν λόγω επιμορφωτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες (25 ωρών έκαστη): 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
1.Βασικές Αρχές Διοίκησης Αθλητισμού
2.Στρατηγικός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Αθλητικών Οργανισμών
3.Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών από Αθλητικούς Οργανισμούς
4. Μάρκετινγκ, Χορηγίες και Δημόσιες Σχέσεις Αθλητικών Οργανισμών
5.Διοργάνωση Μεγάλων Αθλητικών Γεγονότων και Αθλητικού Τουρισμού
6.Οικονομικά των Αθλητικών Οργανισμών


 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 12/05/2015