ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣΥποβολή αιτήσεων έως τις 20 Απριλίου 2015

To Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το Νόμο 3864/2010 και με σκοπό τη συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Το Ταμείο αναζητά Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο και δύο Μέλη (Μη Εκτελεστικά) προς πλήρωση κενωθεισών θέσεων.  


Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

  • Εκπαίδευση: Πανεπιστημιακός τίτλος, ιδανικά σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά. Υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους Ορκωτού Λογιστή ή Δικηγόρου είναι επίσης αποδεκτοί.
  • Γλώσσες: Άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγούν μεταξύ προσωπικοτήτων με διεθνή εμπειρία σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τομείς: τραπεζικό, ελεγκτικό, νομικό και κανονιστικό. Σχετική εμπειρία σε θέση Διοικητικού Συμβουλίου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να έχουν ευρεία οπτική σε επιχειρησιακά θέματα, να έχουν επιδείξει άμεμπτο ήθος και ακεραιότητα, να είναι συνεργάσιμοι,να έχουν ικανότητα επιρροής και να έχουν διαθεσιμότητα συμμετοχής στη μεγάλη πλειοψηφία, αν όχι σε όλες, τις συναντήσεις του Γενικού Συμβουλίου.
  • Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου θα διοριστούν υπό τον περιορισμό της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του Ν. 3864/2010. 
Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με τον διορισμό τους να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα είναι η 20η Απριλίου 2015. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hfsf@egonzehnder.com ή με συστημένη επιστολή προς:
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπ’ όψιν Egon Zehnder, Παραδείσου 2,15125 Μαρούσι.
 
Για λεπτομέρειες σχετικά με το Ταμείο παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.hfsf.gr. Για λεπτομέρειες που αφορούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κυρία Τζόση Λουκαίτη, τηλ. 210 6883051.