ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 21 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 12 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του 8ου υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες» του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΓΑΖΙ - ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ» [Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 - Μνημόνιο Συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης & Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου] 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 22/04/2015 - 28/04/2015