ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, AΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

O Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση και το Πανεπιστήμιο Αθηνών έθεσαν σε εφαρμογή στις αρχές Απριλίου του 2014, ένα πρωτοπόρο πιλοτικό πρόγραμμα με σκοπό την ανάπτυξη αθλητικών δράσεων και προγραμμάτων ένταξης ειδικών ομάδων πληθυσμού που βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.


Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της διάθεσης των πολιτών ώστε να συμμετέχουν σ έναν υγιή τρόπο ζωής.

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης εφαρμογής του Προγράμματος υποστήριξαν τη σημαντική θετική επίδραση της άσκησης στην ψυχική διάθεση των ασκούμενων, σε βασικούς συντελεστές της ψυχικής διάθεσης όπως είναι το άγχος και η κατάθλιψη.

Έπειτα από την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος στη διάρκεια του 2014 και την αίτηση των συμμετεχόντων για την συνέχισή του, η Επιχείρηση προχωρεί στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης εφαρμογής του Προγράμματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μεγαλύτερο αριθμό ωφελουμένων, ενώ παράλληλα θα διευρύνει το ρόλο της έντασης, της διάρκειας και του είδους άσκησης.

Δικαιούχοι:
Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης στις κάτωθι ομάδες στόχου…


Ομάδες στόχου:
·        Νέοι/ες άνεργοι/ες 18-35 ετών
·        Άνεργοι/ες ηλικίας 35 έως 55 ετών(μακροχρόνια άνεργοι)
·        Γυναίκες που δεν εργάζονται 28 έως 45 ετών
 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα – ερωτηματολόγιο και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά:
·        Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
·        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
·        Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
·        Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος(ομάδα 1 και 2)
·        Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν εργάζεται(ομάδα 3)


Επικοινωνία:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης, που βρίσκονται στην οδό Κλειτάρχου & Αριστείδου στον 1ο όροφο
Τηλ.: 210 6619937