ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 8 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίες ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του 4ουυποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νομού Μεσσηνίας τμήμα «Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο» Δ. Πύλου-Νέστορος με κωδικό MIS 440775 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 
  
1 ΠΕ-ΑΡΧΑΙΛΟΓΟΣ 
1 ΤΕ-Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
6 ΔΕ-ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 23/03/2015 - 30/03/2015