ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

EΡΓΑΣΙΑ - 11 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) προτίθεται να αναθέσει σε 11 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο «Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού χώρουστο Καστρί του Δήμου Γρεβενών, κατασκευή στεγάστρων προστασίας και επισκευή του εργαστηρίου της ανασκαφής»,που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο την κ. Σ.Δρούγου, Ομ. Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας ΑΠΘ

 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
10 ΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
14/04/2014