ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 6 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης πρόκειται να προσλάβει Επικουρικό Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισ μένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας 12 μηνών για την κάλυψη των αναγκών του

1 ΠΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
5 ΔΕ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 03/04/2014 - 14/04/2014