ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφίους μέντορες/συμβούλους, που θα παρέχουν με αμοιβή υπηρεσίες mentoring διάρκειας τουλάχιστον 9 μηνών προς μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής προγράμματος mentoring στην Περιφέρεια Αττικής, που εντάσσεται στην πράξη «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»

Είδος Παρεχομένων Υπηρεσιών: Παρεχόμενες υπηρεσίες mentoring και καθοδήγησης προς μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής,  διάρκειας 9 τουλάχιστον μηνών σε πολλαπλά θεματικά πεδία, έναντι αμοιβής.

Χρηματοδότηση: Η πράξη «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 09/05/2014