ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
09/05/2014
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της προκήρυξης από τον ΟΑΕΔ του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2014, οργανώνει επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης για τους εργαζομένους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ), στις επιχειρήσεις - μέλη του.


Τα εν λόγω Προγράμματα χρηματοδοτούνται 100% από τον ΟΑΕΔ και επομένως δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες σε αυτά.
Το κάθε πρόγραμμα διαρκεί 40 ώρες και οι συμμετέχοντες αποζημιώνονται με το ποσό των 200€, εφόσον δεν σημειώσουν καμία απουσία. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τηρείται παρουσιολόγιο, ενώ βάσει της εγκυκλίου του προγράμματος, κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει το μέγιστο 8 ωριαίες απουσίες.

Ο κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 1 μόνο σεμινάριο κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.
Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μετά την έγκρισή τους από τον ΟΑΕΔ, εκτός ωραρίου εργασίας, σε απογευματινές ώρες (έναρξη στις 17.30 περίπου).

Τα αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης είναι:
1. Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word, Excel, Internet)
2. Θέματα μηχανογραφημένης λογιστικής και φοροτεχνικών
3. Οργάνωση και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
4. Τεχνικές πωλήσεων κι επικοινωνίας - Marketing
5. Βασικές γνώσεις Ιταλικής γλώσσας
6. Ιταλικά για προχωρημένους (επίπεδο 2)
7. Βασικές γνώσεις Ισπανικής γλώσσας
8. Βασικές γνώσεις Κινεζικής γλώσσας
9. Βασικές γνώσεις Τουρκικής γλώσσας 
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:
Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που είναι μέλη του ΕΒΕΘ, επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και πληρούν τα κάτωθι:
• έχουν καταβάλει για όλους τους εργαζόμενους την εργοδοτική εισφορά 0,45% στο ΙΚΑ για το έτος 2013.
• καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%), για τους εργαζόμενους της επιχείρησης για το έτος 2014.
• απασχολούν  από 1 έως 25 εργαζόμενους.
• δεν έχουν κάνει ούτε πρόκειται να κάνουν χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% για τα έτη 2013, 2014.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δήλωση Συμμετοχής που συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, που υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίζεται. Προσοχή: Η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ τόσες φορές όσα και τα αντικείμενα κατάρτισης που θα επιλεγούν.
 


Οι παραπάνω Δηλώσεις, καθώς και αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του κάθε ενδιαφερομένου, πρέπει να κατατεθούν ή σταλούν ταχυδρομικά (courier) στο Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29, 3ος όροφος) μέχρι την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014.


Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ, τηλ. 2310 370 181 (κ. Γ. Εμμανουηλίδης), 370 195 (κα Ν. Γαρεφαλάκη) και 370 180, (κ. Αντ. Μπούμπουλας, Προϊστάμενος).