ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 1 Απριλίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ 8η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖANTIΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Προκήρυξη πρόσληψης 4 εργατοτεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την Πράξη: «Αποκατάσταση εξωτερικών τειχών κάστρου Ιωαννίνων (β΄φάση) (συνεχιζόμενο έργο), ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007- 2013» 
4 ΔΕ-Εργατοτεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης
(με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές-στερεωτικέςεργασίες) και ελλείψει αυτών ΥΕ-Ειδικευμένων εργατών (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές-στερεωτικές εργασίες)


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
02/04/2014 - 08/04/2014