ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 1 Απριλίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΗΝ 8η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖANTIΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Προκήρυξη πρόσληψης 3 Εργατοτεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έργο ΕΣΠΑ:"Αποκατάσταση Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου της νήσου της λίμνης των Ιωαννίνων'' 
3 ΔΕ-Εργατοτεχνίτες (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές στερεωτικές εργασίες)
και ελλείψει αυτών 
ΥΕ- Ειδικευμένοι εργάτες(με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές στερεωτικές εργασίες)
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
02/04/2014 -08/04/2014