ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (διάρκειας έως 12μήνες) για δύο άτομα με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου "Προώθηση καινοτόμων λύσεων στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και λύσεων ευφυούς χρήσης ενέργειας για έξυπνες πόλεις της Μεσογείου", "Innovation for renewable energy and energy efficiency solutions in Mediterranean regions and cities" και διακριτικό τίτλο GRASP

 1 ΠΕ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
1 ΠΕ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ