ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: "ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ", ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
Τετάρτη 02 Απριλίου 2014 
Ώρα:18.00
 Στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας στο Αργοστόλι (Λεωφ. Αντώνη Τρίτση), διοργανώνεται Ημερίδα με θέμα την αξιολόγηση του Θερινού Σχολείου για τη Διοίκηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με έμφαση στα Νέα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία από το 2011 έως το 2013.
Οι εισηγητές θα παρουσιάσουν διεξοδικά τα αποτελέσματα του Θερινού Σχολείου. Επίσης, θα γίνει μια γενικότερη ανάλυση σχετικά με τις ριζικές αλλαγές που συμβαίνουν παγκοσμίως στα ΜΜΕ εξαιτίας της ανάπτυξης των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, ενώ οι εντυπώσεις και οι επισημάνσεις των εκπαιδευόμενων θα αποτελέσουν υλικό διερεύνησης και αναθεώρησης στόχων για μελλοντικά σεμινάρια ανάλογου αντικειμένου.

Εισηγητές:
Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη, Επιστημονική Υπεύθυνη Θερινού Σχολείου
Επίκουρος Καθηγητής Σπύρος Πολυκαλάς, Μέλος της ομάδας έργου
Καθηγητής Εφαρμογών Αγησίλαος Κονιδάρης, Μέλος της ομάδας έργου
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. http://www.teiion.gr/