ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πέμπτη 03 Απριλίου 2014/Ώρα:11.00
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τo Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων διοργανώνει στη Λευκάδα ημερίδα με θέμα:
"Επιπτώσεις των διαχρονικών αλλαγών χρήσεως γης στη βιώσιμη ανάπτυξη"


Πληροφορίες:
  • Λευκάδα: Αραβανή Αγλαϊα, Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων (09:00-14:00) στη Λευκάδα.
Τηλ.: 2645026160, e-mail: aravani.aglaia@gmail.com
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ποϊραζίδης Κων/νος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε., ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ζάκυνθος.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Κεντρικό κτίριο
Αίθουσα Α6, 2ος όροφος
 του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Φιλοσόφων και Τζεβελέκη, Λευκάδα,
http://www.teiion.gr/