ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμ ένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμ ων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πύργου

1 ΤΕ39-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2 ΔΕ32-ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1 ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ (ΟΜΑΔΑΣ Ζ ΤΑΞΗ Σ Γ')
1 ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΑΞΗ Σ Γ')
1 ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ
1 ΔΕ0-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ