ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

EΡΓΑΣIA - 10 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


Το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 10 άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας κνή, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», για τη στελέχωση των Κέντρων/ Δομών ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΜΕΛΕΤΗΣ 2 ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
1 ΠΕ-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2 ΠΕ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ,Εν ελλείψει αυτού ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1 ΠΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
2 ΥΕ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
2 ΠΕ-ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ