ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ"

 Το Δηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης
«Ο ΑΓ ΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας 2 µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας και συγκεκριµένα:

 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
1 ΤΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ
1 ΥΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ
1 ΥΕ-ΦΥΛΑΚΑΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
14/01/2014 - 20/01/2014