ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

EΡΓΑΣΙΑ - 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΣΤ ́ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης σε αναστηλωτικά έργα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΕΤΙΩΝΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»
  
 1 ΠΕ-Αρχαιολόγου
 1 ΠΕ-Αρχιτεκτόνα Μηχανικού
 1 ΠΕ-Πολιτικού Μηχανικού
 4 ΥΕ-Ειδικευμένων Εργατών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
27/01/2014 - 31/01/2014