ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ 25 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω επιστημονικού και ειδικευμένου υψηλής εξειδίκευσης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα 6 μηνών αρχής γενομένης από την επομένη δημοσίευσης της Απόφασης πρόσληψης στο ΦΕΚ, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως τηνολοκλήρωση του εν λόγωέργου ωςακολούθως:Έργο «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (ΔημοτικόΣχολείο)» 

1 ΠΕ-Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Αρχαιολογία

 1 ΠΕ-Συντηρητών και ελλείψει αυτού ΤΕ-Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ελλείψει αυτού ΔΕ-Τεχνικών Συντήρησης
Αρχαιοτήτωνκαι Έργων Τέχνης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
27/01/2014 - 31/01/2014