ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ" ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Για τις ανάγκες της δράσης του Πανεπιστημίου Αθηνών «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» ζητείται προσωπικό για την εκπαιδευτική & διοικητική υποστήριξη του προγράμματος
Οι ειδικότητες είναι:

1)Εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής ή/και Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή/και Πτυχίο ΑΕΙ σχολών Φιλοσοφικής και Θετικών Επιστημών ή/και Πτυχίο Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών με παιδαγωγική επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ON/OFF)


2)Επόπτες ενισχυτικών δράσεων και παρεμβάσεων
Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ παιδαγωγικών/θετικών επιστημών/Φιλοσοφικών σχολών ή/και Πτυχίο Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών με παιδαγωγική επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ON/OFF)3)Εμψυχωτές-Συνεργάτες για τις ενισχυτικές παρεμβάσεις
Απαραίτητα προσόντα:
Απολυτήριο Λυκείου 


4)Προσωπικό για διοικητική-γραμματειακή υποστήριξη
Απαραίτητα προσόντα:
Απολυτήριο Λυκείου ή/και Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώση χειρισμού Η/Υ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ON/OFF)


5)Οδηγοί Κινητών ΚΕΣΠΕΜ
Απαραίτητα προσόντα:
Κατοχή διπλώματος Β΄ Κατηγορίας σε ισχύ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ON/OFF)