ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Αρχειονόμων ή Θεωρητικών Επιστημών) για την κάλυψη αναγκών του Τομέα Αρχείων της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και Οργάνωσης, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Υποστήριξη λειτουργιών του Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
27/01/2014 - 7/02/2014