ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ 15 ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των εργαστηρίων της και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στις 05/12/2013, προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση συμβάσεων έργου για εικαστική πόζα (γυμνή) για τις ανάγκες των εργαστηρίων Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής και κατά την διάρκεια των αναγκών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ., Πατησίων 42( είσοδος από την πύλη του Πολυτεχνείου της οδού Τοσίτσα, πληροφορίες στο τηλ. 210-3897120), από 20 Δεκεμβρίου 2013 μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2014.
Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και στο e-mail:nzamanis@asfa.gr και τα δικαιολογητικά να κατατεθούν στις εξής ημερομηνίες:
 20, 23, 27, 28 Δεκεμβρίου 2013 και 
02, 03 , 07, 08 , 09 και 10 Ιανουαρίου 2014.

1.Αίτηση
2.Βιογραφικό σημείωμα. Η εμπειρία της πόζας είναι απαραίτητη.
3.Φωτοτυπία ταυτότητας.
4.Κατοχή δελτίου παροχής υπηρεσιών ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Σημειώνεται ότι τα μοντέλα θα παρέχουν έργο για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Α.Σ.Κ.Τ. σύμφωνα με την εκπαιδευτική λειτουργία τους.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν εκκρεμεί ποινική καταδίκη εις βάρος τους.


Ο Πρύτανης
Γεώργιος Χαρβαλιάς


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ