ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥΚΟΠΕΛΑ ζητείται ως υπάλληλος γραφείου με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ, περιοχή Ανω Λιόσια. Τηλ. επικοινωνίας 210-2475050 και 6940804202

ΝΕΟΣ ζητείται για εργασία γραφείου, με γνώση χειρισμού Η/Υ, για εργοστάσιο πλαστικών στην Παιανία, μισθός αναλόγως προσόντων. Τηλ. επικοινωνίας 210-6643366 και 6948751820

ΕΤΑΙΡΕΙΑ κοινοχρήστων ζητεί νέα έως 35 ετών για διαχείριση ακινήτων με 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη γνώση Η/Υ, πλήρης απασχόληση παρέχεται εκπαίδευση, περιοχή Ομόνοια e-mail info@diakomonoia.gr. Τηλ. επικοινωνίας 6977530967

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ζητείται για άμεση πρόσληψη νέα, έως 28 ετών, απόφοιτη ΑΕΙ, ΤΕΙ, με κατεύθυνση πληροφορικής, άριστη γνώση αγγλικών, καλή εμφάνιση και ευχέρεια επικοινωνίας, επιθυμητή εμπειρία σε web hosting, web design, joomla, social media promotion, internet marketing, κάρτα οαεδ, πλήρης απασχόληση, ασφάλιση ικα, για άμεση πρόσληψη μετά από εκπαίδευση 3 εβδομάδων, 600€ συζητήσιμη, αποστολή βιογραφικού σε pdf στο e-maιl: info@onscreen.gr. Τηλ. επικοινωνίας 6970241788

ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο Κορωπί ζητεί υπάλληλο γραφείου για πλήρη απασχόληση, απαραίτητα προσόντα γνώση τιμολόγησης, άριστος χειρισμός Η/Υ και προϋπηρεσία, βιογραφικά στο e-mail: info@glean.gr, fax: 210-6620841

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ γραφείου 2 θέσεις, με γνώσεις Αγγλικών και διακίνησης courier, βιογραφικά στο e-mail sales@skynetworldwide.gr  , εσωτερικό 7, ώρες 10.00 – 17.00. Τηλ. επικοινωνίας 210-9966661

ΚΥΡΙΑ με όρεξη για δουλειά για γραμματεία και υποστήριξη διεύθυνσης πωλήσεων, με πολύ γνώση Αγγλικών και Microsoft Office, e-mail: georgina.gavis@eyeonix.com

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού στο Κορωπί ζητεί υπάλληλο για το εμπορικό τμήμα, γνώσεις Αγγλικών και MS Office, επιθυμητή γνώση εμπορικής διαχείρισης softone, atladis, fax 210/6620618, email: aliberti@aliberti.gr

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ κέντρου λήψης συναγερμών έως 30 ετών, κάτοχος security τύπου β με γνώσεις αγγλικών, H/Y, ευχέρεια λόγου, πενθήμερη εργασία, κυκλικό ωράριο και με δυνατότητα εργασίας Σαββατοκύριακα. Τηλ. επικοινωνίας 6984532814.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου από γραφείο κοινοχρήστων ζητείται, δεσποινίς ή κυρία για γραμματειακή υποστήριξη, μόνιμη απασχόληση , 17:00-20:00. Τηλ. επικοινωνίας 216-7003454

ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ζητείται από εταιρεία στην περιοχή Ελευσίνας. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων με καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ, συζητήσιμη , 08:00-16:00. Τηλ. επικοινωνίας 6978111502

ΒΟΗΘΟΣ εμπορικού λογιστηρίου έως 35 παραγγελίες, παραλαβές, τιμολόγηση, λογιστικές εγγραφές erp, γραμματεία, αποθήκη, άριστη γνώση MSOffice, αγγλικής, λογιστικής, επιθυμητή γνώση πληροφορικής δικτύων, βιογραφικά: cv2014_mggroup@yahoo.gr.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ φαρμακαποθήκη ζητεί έμπειρη παραγγελειολήπτρια με γνώση erp της csa και άριστα αγγλικά. περιοχή Παιανία, 09:00-17:00. Τηλ. επικοινωνίας 210-6646910