ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

6 ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ1.Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (ΕΕ) για το Τμήμα Ψυχολογίας, καθορισμένης διάρκειας με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, για διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «ΨΥΧ 747 Διαγνωστική Αξιολόγηση ΙΙ: Προσωπικότητα, Συναίσθημα και Συμπτωματολογία». Η πλήρωση της θέσης θα είναι για ένα εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014: (20.1.2014 έως 25.4.2014). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1.Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. 
2.Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία ή άλλο εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας. 
3.Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Κλινική Ψυχολογία με ειδίκευση συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ΜΟΝΟΝ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη κα Μάρω Νεάρχου (γραμματεία τμήματος), στο mnearcho@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 07 Ιανουαρίου 14 και ώρα 11:00. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 22892070.2.Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων (ΕΕ) για το Τμήμα Ψυχολογίας, καθορισμένης διάρκειας με σύμβαση μερικής 
απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, για διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων: 
*ΨΥΧ 170 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ι: Ανάπτυξη του Παιδιού και Εκπαιδευτικές 
Εφαρμογές (προπτυχιακό μάθημα) 
*ΨΥΧ 301 Μέθοδοι Πειραματικής Ψυχολογίας (προπτυχιακό μάθημα) 
*ΨΥΧ 305 Ανάλυση και Διαμόρφωση της Συμπεριφοράς (προπτυχιακό μάθημα) 
*ΨΥΧ 422 Ψυχοβιολογία ΙΙ: Νεύρο-Ψυχολογία (προπτυχιακό μάθημα) 
*ΨΥΧ 425 Βασικές Αρχές της Ανθρώπινης Φαρμακολογίας (προπτυχιακό μάθημα) 
Η πλήρωση των θέσεων θα είναι για ένα εξάμηνο (Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014) (20.1.2014 έως 25.4.2014). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1.Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. 
2.Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου MASTER στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ΜΟΝΟΝ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη κα Μάρω Νεάρχου (γραμματεία τμήματος), στο mnearcho@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 07 Ιανουαρίου 14 και ώρα 11:00. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 22892070.