ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ"

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
14/02/2014 
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟ 15ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ 50 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014


Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το Ίδρυμα προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) υποτροφίες εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ και Β’ Κύκλου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις στους εξής κλάδους:
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 
Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονομικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική, Μαθηματικά, Φυσική, Ιατρική, Αρχιτεκτονική, Πληροφορική.
Όριο ηλικίας : 26 ετών για σπουδές επιπέδου Master, 28 ετών για διδακτορικές σπουδές (28 και 30 ετών αντιστοίχως , εφ’ όσον ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις) και 35 ετών μόνον για απόφοιτους Ιατρικής Σχολής.
Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός: 7.0 (για σπουδές επιπέδου Master) και 8 (για διδακτορικές σπουδές).
Επίσης χορηγούνται υποτροφίες μέγιστης διάρκειας 18 μηνών για μετεκπαίδευση, εξειδίκευση ή Ιατρική έρευνα στο εξωτερικό, για ιατρούς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητά τους.
Βαθμός πτυχίου: τουλάχιστον 7.5 Όριο ηλικίας: 35 ετών.

 
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το Ίδρυμα προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) υποτροφίες εσωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ και Β’ Κύκλου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις υποτροφίες εξωτερικού.
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:
Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Νομική, Μαθηματικά, Φυσική, Ιατρική, Αρχιτεκτονική, Πληροφορική.Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το Ίδρυμα θα χορηγήσει υποτροφίες για Μεταδιδακτορική Έρευνα Μελών Δ.Ε.Π.

 

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Στα ως άνω προγράμματα περιέχονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, το οποίο διατίθεται μαζί με Έντυπα Αιτήσεων από το Ίδρυμα στην εξής διεύθυνση και ώρες 10:00 - 16:00:
Ζεφύρου 58Β, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλέφωνο: (210) 45 89 900
Web Page: www.propondis.gr, e-mail : info@propondis.gr