ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ανακοινώνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών για εργαζομένους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει 20 ώρες εβδομαδιαίως (Δευτέρα, Τετάρτη απόγευμα 6 ώρες, Σάββατο 8 ώρες). 
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ως αμοιβή για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το ποσό των 5 € μικτά την ώρα.
Μετά το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν επίσης Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τα πρόγραμμα κατάρτισης έχει ως αντικείμενο το Διεθνές Εμπόριο και τις Εξαγωγές στην πράξη, με εισηγητές καταξιωμένους και έμπειρους εκπαιδευτές από το χώρο του διεθνούς εμπορίου, του marketing, της προώθησης των εξαγωγών, της συσκευασίας και της διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (παραλαμβάνεται από το Επιμελητήριο Αρκαδίας και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.arcadianet.gr )
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Βεβαίωση εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι εργάζεται ή επιχειρεί
4. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
5. Πρόσφατη φωτογραφία
6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς μια μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου και Πανός 21, Τρίπολη).  Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν με τη συμπλήρωση κατά χρονική προτεραιότητα 2 γκρουπ των 25 ατόμων έκαστο, εντός του Σεπτεμβρίου.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ