ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013

7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝΟ Δήμος Δελφών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων  , προς κάλυψη των επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών των παιδικών σταθμών του δήμου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

(3) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
(1) ΠΕ Νηπιαγωγών
(3) ΥΕ Εργατών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών (Δ/νση: Ρ.Κοντορήγα 12, Τ.Κ 33100,‘Αμφισσα τηλ: 2265072077,79144). Αρμόδιοι για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζονται οι υπάλληλοι: Μαρία Καπαρέλη, Ευσταθία Καρανάσου, Ευσταθία Βελαώρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.  
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 27/8