ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 6 ΥΕ-ΕPΓΑTΕΣ ΠYPΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΣTO ΔHMO ΛOYTPΑKIOY ΑΓ. ΘΕOΔΩPΩN


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
10/08/2013 - 16/08/2013. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους, τα εξής δικαιολογητικά:
1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2) Υπεύθυνη δήλωση, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος 1 και Εθνικής Αντίστασης, Λουτράκι Τ.Κ. 20300, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2744360120 και 2744360196).