ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 3 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 6 ΘΕΣΕIΣ ΣTOΝ ΠOΛITIΣTIKO ΑΘΛHTIKO OPΓΑNIΣMO ΔHMOY ΠΑIΑNIΑΣ


1 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Καλαθοσφαίριση)  
1 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Αθλητικοί Δρόμοι)  
1 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Πετοσφαίριση)  
1 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Πυγμαχίας)  
2 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Σμύρνης & Όθωνος 15, Τ.Κ. 153 54 Γλυκά Νερά (κτίριο Δημ. Ενότητας Γλυκών Νερών – 3ος όροφος), υπόψιν κας Λιθοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132016028 - 029).