ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΘΕΣΕIΣ,2 ΜΗΝΩΝ, ΣTO ΔHMOTIKO ΒPΕΦOKOMΕIO ΘΕΣΣΑΛΟNIKHΣ "ΑΓIOΣ ΣTYΛIΑNOΣ"1 ΔΕ βοηθοί Βρεφοκόμου
1 ΔΕ Μαγείρων  
1 ΔΕ Βοηθών μαγείρων
1 ΥΕ Καθαριστής  
2 ΥΕ Φύλακας-Εργάτης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
16/09/2013