ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

30 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος του Δήμου μας, κατά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

(6) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων - Φορτηγών
(24) ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πανόραμα (Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 552 36) και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από 02-08-2013 μέχρι και 06-08-2013 και ώρες 9:00 - 13:00.