ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 30 ΘΕΣΕΙΣ,2ΜΗΝΩΝ.ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ


4 ΠΕ Νηπιαγωγών
6 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
7 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
2 ΤΕ Νοσηλευτών
1 ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων
5 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
2 ΔΕ Διοικητικού
1 ΔΕ Γραμματέων
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
Δευτέρα 02-09-2013.Ώρα:14.00

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών , να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα ,να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους και τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα της ειδικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α Παπάγου-Χολαργού