ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 22 ΠΕ KΑΘHΓHTΕΣ ΞΕNΩN ΓΛΩΣΣΩN - 8 ΜΗΝΩΝ KΑI ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
20-08-2013 έως και 02-09-2013.
5 καθηγητές Αγγλικής γλώσσας 
3 καθηγητές Γαλλικής γλώσσας  
3 καθηγητές Γερμανικής γλώσσας
3 καθηγητές Ιταλικής γλώσσας  
3 καθηγητές Ισπανικής γλώσσας 5 καθηγητές Πληροφορικής
Σχέση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) και χρονικής διάρκειας μέχρι 8 μήνες, καθηγητές για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και πληροφορικής 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στον ισόγειο όροφο του Δημαρχείου Αμαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δ. Μόσχα, Μαρούσι), κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.,