ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 215 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

150 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας
20 ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
30 ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
5 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Ομάδας Γ' Τάξης Γ')
5 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Ομάδας Β'Τάξης Δ )
5 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Ομάδας Ι Τάξης Γ')
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
30/08/2013-09/09/2013