ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 21 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,2 ΜΗΝΩΝ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΑΣΟΥ

4-ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
17-ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στο γραφείο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Θάσου, υπεύθυνη η Αν. Προϊσταμένη του ΚΕΠ, κα Αρσενίου Σωτηρία,από:
31/07/2013 έως 09/08/2013