ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 20 ΕΡΓΑΤEΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Ο Δήμος Κασσάνδρας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα,20 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, προς κάλυψη των αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας προκειμένου να προβεί στην αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια, ρείθρα και οδοποιία για το μήνα Σεπτέμβριο.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
12-08-2013 έως 16-08-2013
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Διοικητηρίου Κασσάνδρας. Για περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο Κασσάνδρας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ: 2374350133 & 2374350159.