ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 11 ΘΕΣΕIΣ ΣTO ΘΕPΑΠΕYTIKO ΠΑIΔΑΓΩΓIKO KΕNTPO MΕPIMNΑ

Για τη στελέχωση των Δομών Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) που θα λειτουργήσουν από την νέα εκπαιδευτική χρονιά στο θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «ΜΕΡΙΜΝΑ», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (μέχρι 31 Ιουλίου 2014] να υποβάλλουν αίτηση με δικαιολογητικά Ειδίκευσης για την θέση που θα αιτηθούν και Βιογραφικό Σημείωμα 
 Μέχρι την 9η Αυγούστου 2013 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 10:00-13:00. 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ:

• θέση Παιδοκόμου μερικής απασχόλησης, κατά προτίμηση με πτυχίο Νοσηλευτικής.
• θέση Παιδοκόμου (άνδρα) πλήρους απασχόλησης, κατά προτίμηση με πτυχίο Νοσηλευτικής.
• θέση Μουσικοθεραπευτή μερικής απασχόλησης.
• θέση Εργοθεραπευτή μερικής απασχόλησης ή ως εξωτερικός συνεργάτης.
• θέση Εκπαιδευτή Η/Υ μερικής απασχόλησης ΠΕ-ΤΕ
• θέση Κοινωνικού Λειτουργού μερικής απασχόλησης.
• θέση Μάγειρα μερικής απασχόλησης.
• θέση Εκπαιδευτή Γενικής Χειροτεχνίας πλήρους απασχόλησης.
• θέση Λογοθεραπευτή μερικής απασχόλησης.
• θέση Ειδικού Παιδαγωγού ΠΕ, κατά προτίμηση με γνώσεις στον αυτισμό.
• θέση Οδηγού με δίπλωμα 4ης κατηγορίας και κατά προτίμηση με κάρτα ταχογράφου.

Σημειώνεται ότι θα προτιμηθούν όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε ΑμεΑ. θα προηγηθεί συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους. Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο Βιογραφικό σημείωμα επικυρωμένα δικαιολογητικά - τίτλους σπουδών θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610-221.946 και 2610-729.88.