ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 39 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ


Ο Δήμος Μονεμβασιάς ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 4μηνη.
3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα – Φορτωτή)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Ισοπεδωτή Γαιών (Γκρέιτερ)
3 θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ Οδηγών φορτηγού (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14-6-2013
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ