ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 32 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα,32 χρονικής διάρκειας,2 μηνών, και συγκεκριμένα:
7- ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων 25 - ΥΕ Εργάτες
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του 3ήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (3/νση: Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα, τηλ. 213202000) κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 05/06/2013 έως 11/06/2013.