ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 30 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις καλούνται μέσα σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από αναρτήσεως της ανακοίνωσης να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου ,επισυνάπτοντας τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά.
1. Απλή Αίτηση 
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Κάρτα ανεργίας
4. Υπεύθυνη δήλωση μονίμου κατοικίας
Τα δικαιολογητικά να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα