ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 10 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 2-ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 1-ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2-ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5-ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηλιούπολης οδός Σοφ. Βενιζέλου και Πρωτόπαππα και ειδικότερα στο Τμήμα προσωπικού, εντός προθεσμίας 5 ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.