ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 30 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΜΗΝΩΝ

2 οδηγών καθαριότητας,
1 οδηγού πυρασφάλειας,
1 χειριστή γκρέϊντερ πυρασφάλειας,
10 εργατών πυρασφάλειας 
16 εργατών καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου
Υποβολή αιτήσεων:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου – Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιοι υπάλληλοι Ελένη Μπαχατίρογλου, Αθανάσιος Γαλανόπουλος τηλ. 2491350119, 117), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 17-6-2013 έως και 21-6-2013 επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.