ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

ΣΤΟ 26,8% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤΑπό την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκε αο ποσοστό ανεργίας για το μήνα Μάρτιο του 2013.
Συγκεκρμένα, το ποσοστό ανεργίας το Μάρτιο του 2013 ανήλθε σε 26,8%, έναντι 22,2% το Μάρτιο του 2012 και 26,7% το Φεβρουάριο του 2013. Το σύνολο των απασχολουµένων κατά το Μάρτιο του 2013 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.580.680 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.309.071 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.379.478 άτοµα.

Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 245.949 άτοµα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2012 (µείωση 6,4%) και κατά 6.697 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2013 (µείωση 0,2%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 215.735 άτοµα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2012 (αύξηση 19,7%) και κατά 4.626 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2013 (αύξηση 0,4%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 23.661 άτοµα σε σχέση µε το Μάρτιο του 2012 (αύξηση 0,7%) και κατά 9.074 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2013 (αύξηση 0,3%).