ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ. - 2013


Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
 
Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ σχετικά με την προκήρυξη δράσεων για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, για ενημέρωσή σας.

 
Οι Πρυτανικές Αρχές,
 
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής,  Αναπληρωτής  Πρύτανη (Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού)
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Έρευνας)

 
 
Προκήρυξη Ενίσχυσης Ερευνητικής Δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. – 2013
 

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δράσεις για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μέσω προγραμμάτων που θα εκπονηθούν στο ΑΠΘ.
 

  • Δράση Α: Ενίσχυση των Νέων Ερευνητών στη Βαθμίδα του Λέκτορα
  • Δράση Β: Ενίσχυση των Νέων Ερευνητών στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
  • Δράση Γ: Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Η υποβολή υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από τον ιστότοπο:http://researchersfunding.rc.auth.gr.
 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη,
Πρόεδρος ΕΛΚΕ και Συντονίστρια Προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου
Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής
 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία