ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 16 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

-ΠΕ Παιδαγωγοί Δηµοτικής Εκπαίδευσης έως 10 άτοµα 
-ΠΕ Φυσικής Αγωγής (γυµναστές) έως 2 άτοµα
-ΠΕ ή ΤΕ Μουσικής Αγωγής έως 2 άτοµα
-ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εικαστικών Τεχνών (Ζωγράφοι – κεραµίστες) έως 2 άτοµα.

Με σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 2 µηνών.
Ο αριθµός των προσλήψεων θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των αιτήσεων που θα υποβληθούν για συµµετοχή στο πρόγραµµα.Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν αντίστοιχα πτυχία των παραπάνω ειδικοτήτων και εµπειρία.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω.

Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στο Γραφείο Διεύθυνσης Δηµοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας, Αρκαδίου 4.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων έως 18-6-2013