ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 9 ΜΗΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ S&B

Tο YOU@S&B προσφέρει σε 25 απόφοιτους λυκείου, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης με μικρή ή καθόλου επαγγελματική εμπειρία, 9 μηνης εργασίας στην εταιρεία S&B στους τομείς: Ερευνα & Ανάπτυξη, Εξόρυξη & Επεξεργασία, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Συντήρηση Μηχανολογικού & Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Πωλήσεις, Επικοινωνία, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Πληροφορική, Ανθρώπινο Δυναμικό, Νομικές Υπηρεσίες, Εσωτερικό Έλεγχο και Γραμματειακή Υποστήριξη. 

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα γίνονται από την Iστοσελίδα του προγράμματος, όπου περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επιλογής και το περιεχόμενό του. Οι 25 νέοι που θα επιλεγούν τελικά θα ξεκινήσουν την εννεάμηνη εργασία τους από τον Σεπτέμβριο του 2013.

Σημειώνεται ότι από τα 25 άτομα που θα επιλεγούν, 18 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, 5 απόφοιτοι ΤΕΙ και δύο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα λαμβάνουν αντίστοιχα 1000 ευρώ, 900 ευρώ και 700 ευρώ μηνιαίως.