ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 8 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ : 14 ΘΕΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (για άτομα που προστατεύονται από το Ν. 2643/98)

Από την 9-5-2013 και για 30 ημερολογιακές ημέρες, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην υπηρεσία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ (Γούναρη 2 - Τ.Κ 17456 – Άλιμος για την κάλυψη 14 θέσεων με ειδικότητα ΠΕ εφοριακών στο Υπουργείο οικονομικών από άτομα που προστατεύονται από το Ν.2643/98(ΦΕΚ 220τ.Α 28-9-1998). Οι θέσεις αφοτούν στο Νομό Αττικής. Αναλυτικα κατανέμονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΜΕΑ4
Πολυτέκνων3
Εθνικής Αντίστασης1
Εμμεσης ΑΜΕΑ1
Αναπήρων Πολέμου τεκνων τους1
Τριτέκνων4

Οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (Αμέα, Έμμεση Αμέα, Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Τέκνα Αναπήρων Πολέμου , Τέκνα Εθνικής Αντίστασης) και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για για τις θέσεις αυτές – σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1κ /2013 φεκ2/15-3-2013 – μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την 7-6-2013. .
Τα έντυπα των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία οι προστατευόμενοι θα πρέπει να έχουν εκδώσει αναφέρονται στο ΦΕΚ 920τ.Β 16-04-2013.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
πηγη:dikaiologitika.gr