ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 3 Μαΐου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 13 Yποτροφίες από το Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης

Το «Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης» προκηρύσσει:
Α) τη χορήγηση 10 υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή.
Β) Τη χορήγηση 3 υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 χωρίς διαγωνισμό προς το σκοπό πραγματοποιήσεως μεταπτυχιακών σπουδών και συγκεκριμένα συντάξεως διδακτορικής διατριβής.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 12-6-2013
Κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων θα είναι:
Α)Για τη χορήγηση 10 υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή.
α) η βαθμολογία αποφοίτησης από το Λύκειο,
β) η βαθμολογία εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (μη υπολογιζόμενων των ειδικών μαθημάτων που έχουν ορισμένες Σχολές),
γ) η επίδοση στα μαθήματα της Σχολής,
δ) η γνώση ξένης γλώσσας,
ε) οικονομική αδυναμία.
Οι υποτροφίες απευθύνονται στους φοιτητές όλων των εξαμήνων, αφορούν όλα τα θεματικά πεδία και είναι διάρκειας ενός έτους (12 μήνες). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία».
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια (400,00) ευρώ το μήνα (ακαθάριστο ποσό).
Β)Για τη χορήγηση τριών 3 υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 χωρίς διαγωνισμό προς το σκοπό πραγματοποιήσεως μεταπτυχιακών σπουδών και συγκεκριμένα συντάξεως διδακτορικής διατριβής.
Θα ληφθούν υπόψη η πρωτοτυπία του θέματος, η εν γένει επίδοση των υποψηφίων, η οικονομική κατάσταση, το τυχόν υφιστάμενο έργο.
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αποφοίτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αφορούν όλα τα θεματικά πεδία και είναι διάρκειας ενός έτους (12 μήνες) με δυνατότητα ετήσιας παρατάσεως.
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια (600,00) ευρώ το μήνα (ακαθάριστο ποσό).
Όλα τα δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση πρέπει να υποβληθούν με συστημένη επιστολή στο Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης (Χαριλάου Τρικούπη 83 -Αθήνα 106 81) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ  (Κοινωφελές Ίδρυμα)
Χαριλάου Τρικούπη 83 – Αθήνα 106 81
Τηλ./Φαξ 210 3800266